Efter ett möte med fastighets kontoret vintern 2007 fick vi kartor över stadens mark egendommar i stockholms området så att vi kunde välja en plats över vilken vi kunde upprätta ett kontrakt om en fortsatt representation av vår skogs-boar kultur.
Efter många exkursioner hit och dit bestämde vi oss för det största och tystaste - Hunnerskog, kanske mer kännt som Hanveden.

Flytten dit vart lite äventyrlig och kostade oss vår lilla lastbil som blev sönderskuren av det lokala medborgargardet första dagen. De hadde sådana traditioner sedan länge och det var inget personligt med det, så den relationen gick dock att ordna upp ganska snabbt. Under det följande "prov-bonings" året hadde vi aldrig mera några problem med dem.

Vi började med att bygga en slags Jordkula kallad "Knullhålan" dit vi ämnade locka de vilda och vackra stockholms flickorna till ett liv i skogens varma famn. Ja sen förståss även killarna via dem! Det var vår oförvägna strategi. Arash var dock den enda som verkligen flyttade ut.

Vintern var Kall men skön. Vi låg mycket under täckena och läste i stearinljusens sken. Nätterna var härligt tysta och fridfulla efter Nacka reservatets buller.
Vi fick dock aldrig upp någon torv på taket vilket gjorde att kulan en gång på våren möglade av kondensen då vi blev några dagar för länge i stan. Vi hade inte eldat tillräckligt i kaminen för att ha torkat upp den. Vi öppnade då taket för regn o snö och flyttade upp till vindskyddet uppe på berget.